Ta kontroll över din
tidsregistrering
Effektid hjälper små som stora tjänsteföretag
med kompletta fakturaunderlag direkt
via mobiltelefon eller webb.
Projekthantering
Tidsregistrering
Artikelhantering
Reseräkning
 
 
Maila för mer information:
 
info@effektid.se
Hämta effektid
Registrarade kontouppgifter och program
skickas till dig via ovan angivna adress.